Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Мандзіновська Христина Орестівна

worker кандидат економічних наук,
асистент

На даний момент нема розкладу викладача

Мандзіновська Христина Орестівна

к.е.н., асистент, асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: k.mandzinovska@gmail.com

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» у 2012 році та здобула кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04– економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності на тему «Формування та забезпечення фінансової безпеки машинобудівного  підприємства» (2015 р.).

Науково-педагогічний стаж – 3 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Економічна безпека держави

Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки

Тренінг

Податкова система України

 

Напрями наукових досліджень:

Формування та забезпечення економічної безпеки держави та підприємства, гарантування та протидія загрозам фінансової безпеки підприємства, положення діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємства.

 

Основні наукові праці:

Shtangret, T. Shyra, Kh. Mandzinovska, S. Bilous "Formation of organizational support of the economic security management of the engineering enterprise: methodical and practical aspects", SHS Web Conf. Volume 67 (2019). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196704009 (Web of Science та інші).

Мандзіновська Х. О.     Протидія загрозам фінансовій безпеці підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.  2019.  №6(23). URL: http://easterneurope-ebm.in.ua/23-2019-ukr

Мандзіновська Х. О. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства. Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). 2017. №1 (54). С. 179- 186.

Мандзіновська Х. О. Основні положення діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки підприємства. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. № 10. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr/7.pdf

Мандзіновська Х. О., Перетятко І. І. Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки підприємства. Наук. зап. (Укр. акад. друкарства).  2017.  № 2(55). С. 143-152.

Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення.  Наук. зап. (Укр. акад. друкарства).  2016.  № 2(53). —С. 159-166.

Мандзіновська Х. О. Внутрішні загрози фінансовій безпеці підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016.  №4(04). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-4-2016

Мандзіновська Х. О. Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємства машинобудування. Бізнес-інформ. 2015.  № 2.  С.156-161.

Мандзіновська  Х. О. Методичні засади гарантування фінансової безпеки машинобудівного підприємства. Наук. вісн. (Нац. лісотех. ун-ту України). 2015. №25.4. С. 248-253.

Мандзіновська  Х. О. Формування інформаційної бази для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Наук. зап. (Укр. акад. друкарства) .  2015. №2. С. 70-77.

Мандзіновська Х. О. Механізм протидії загрозам фінансовій безпеці машинобудівного підприємства. Наук. вісн. (Нац. лісотех. ун-ту України).  2015.  №25.3. С. 273-278.

Мандзіновська  Х. О. Моделювання впливу зовнішніх загроз на фінансову безпеку машинобудівного підприємства. Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту.  2015. № 10. Ч. 3. С. 71-74.

Мандзіновська  Х. О., Мельников О. В., Штангрет А. М.  Прогнозування впливу на фінансову безпеку машинобудівного підприємства внутрішніх загроз. Формування ринкових відносин в Україні.  2015. №4.  С. 135-141. 

Мандзіновська  Х. О. Малярчук І. І.  Система управління фінансовою безпекою підприємства. Зб. наук. праць (Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка).  2014. № 33. Ч. 1. С.121-125.

Мандзиновская К. О. Управление угрозами финансовой безопасности предприятий. Проблемы современной науки (РФ, г. Ставрополь).  2014.  №14, Ч. 4.  С. 152-159.

Мандзіновська Х.О., Штангрет А.М., Котляревський Я.В., Мельников О.В.  Фінансова безпека машинобудівного підприємства: Методичні засади формування та забезпечення: монографія / за заг. ред. А.М. Штангрета. Львів: Укр. акад. друкарства, 2016. 226 с.

Мандзіновська Х. О. Технологія діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. /за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 154 с.

Штангрет А .М., Караїм М. М., Халіна О. В., Мандзіновська Х. О. Економічна безпека підприємства: підруч. /; за заг. ред. А. М. Штангрет. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 284 с.

 

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.