Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Караїм Мирослава Михайлівна

worker кандидат економічних наук,
асистент

На даний момент нема розкладу викладача

Караїм Мирослава Михайлівна

к.е.н., асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: kmirl@ukr.net

Закінчила Українську академію друкарства у 2001 р. за спеціальністю «Облік і аудит».  Отримала диплом спеціаліста.

У 2015 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертаційної роботи — «Антикризові технології в управління економічною безпекою машинобудівного підприємства».

Науково-педагогічний стаж – 6 р.

Читає лекційні курси та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін:

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Тренінг

Організація праці менеджера

Внутрішньогосподарський контроль

Напрями наукових досліджень:

Економічна безпека підприємства, антикризове управління.

 

Основні наукові праці:

Антикризові технології в управлінні економічною безпекою підприємства : моногр. / М. М. Караїм, В. В. Мартинів, А. М. Штангрет та ін. ; за заг. ред. А .М. Штангрета. - Укр. акад. друкарства, 2016. – 250 с.

Економічна безпека підприємства  : підруч. / А .М. Штангрет, М. М. Караїм, О. В. Халіна, Х. О. Мандзіновська ; за заг. ред. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. – 284 с.

Штангрет А. М. Методичні аспекти використання внутрішньогосподарського контролю в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // Формування ринкових відносин 2016. - №7-8. – 37-45.

Штангрет А. М. Економічна безпека підприємств ювелірної промисловості: поточний рівень та ключові загрози / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – №2 (13). – http://easterneurope-ebm.in.ua/2-2018-ukr

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. — Львів : Укр. акад.. друкарства, 2017. — 276 с.

 

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.