Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Шира Тарас Богданович

worker професор,
доктор економічних наук

На даний момент нема розкладу викладача

Шира Тарас Богданович

Науковий ступінь:  д.е.н.

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: taras.sh13@gmail.com

Закінчив магістратуру Національного університету «Львівська політехніка» у 2002 році, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит»

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу машинобудування як фактора економічного зростання»

 

У 2015 році отримав вчене звання доцента

 

Науково-педагогічний стаж – 18 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Всуп до фаху

Основи менеджменту

Облік та звітність за міжнародними стандартами

Самоменеджмент

Облік і аудит

Комерційна діяльність

Напрями наукових досліджень:

Методологія управління системою економічної безпеки підприємства

Основні наукові праці:

Шира Т. Б. Безпека підприємства: розвиток, сутність, підходи та ключові аспекти забезпечення / Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. - №1. – С. 36-40

Шира Т. Б. Пріоритетні завдання корпоративної безпеки на українських підприємствах / Наукові записки. 2019. №1. – С. 110-116

Шира Т. Б. Концептуальні засади забезпечення корпоративної безпеки підприємств / Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. 2019. №2. – С. 50-55

  1. Shtangret, N. Melnyk, I. Shevchuk, I. Sydoruk, T. Shyra. Information Support for the Management of the Economic Security of High-tech Enterprises. Advanced Computer Information Technologies ACIT. IEE Czechoslovakia section. №9. 2019. P.350-354. Бази даних: до SCOPUS, Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США) та  ін.).

Шира Т. Б. Формування системи корпоративної безпеки підприємства:  методологічні основи. Причорноморські наукові студії. 2019. 42. – С. 117-121

Шира Т. Б. Детермінанти формування та функціонування системи корпоративної безпеки підприємства. Бізнес-навігатор. 2019. 4(53). – С. 130-134

Шира Т. Б. Оцінювання впливу зовнішніх та внутрішніх загроз на корпоративну безпеку промислових підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. - №4(72). Ч.2. – С. 120-124

Шира Т. Б. Механізм управління корпоративною безпекою промислових підприємств. Причорноморські наукові студії. 2019. 44. – С. 62-65

Шира Т. Б. Формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств. «Науковий погляд: економіка та управління». Випуску №3 (65), 2019. – С. 171-176

Шира Т. Б. Корпоративна культура в процесі забезпечення корпоративної безпеки підприємства. Наукові записки. – 2019. –  №2 (59). – С. 113-118

Шира Т. Б. Забезпечення корпоративної безпеки шляхом розвитку корпоративної культури підприємства. 2019. Причорноморські наукові студії. 2019. 45. – С. 83-86

Шира Т. Б. Теоретичні аспекти забезпечення корпоративної безпеки та розвитку корпоративної культури.  Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. - №5(73). – С. 151-155

Досягнення стійкого розвитку підприємств шляхом забезпечення їх корпоративної безпеки / Конкурентоспроможність підприємств у міжнародному цифровому просторі: Монографія/За редакцією Ареф’євої О.В. ¬¬– К.: ФОП Маслаков, 2019. – 342 стор. – 262-270

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.