Українська академія друкарства
 • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
 • Телефон: +380(322)975112

Малярчук Ірина Іванівна

worker доцент,
кандидат економічних наук

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Звітність підприємства Б-31 54
Звітність підприємства Б-31 54

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Фінансовий облік І Б-21 42
Фінансовий облік І Б-21 42
3 Фінансовий облік І Б-21 42
Фінансовий облік І Б-21 42

П’ятниця

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Облікова політика підприємництва Б-41 54
- - -
2 Облік і звітність в оподаткуванні Б-41 54
Облік і звітність в оподаткуванні Б-41 54
3 Облік і звітність в оподаткуванні Б-41 54
Облік і звітність в оподаткуванні Б-41 54
4 Облікова політика підприємництва Б-41 54
Облікова політика підприємництва Б-41 54

Малярчук Ірина Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: к.екон.н., доцент

Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: lotoshka@ukr.net

Педагогічний стаж – 25 р.

Лекційні курси з навчальних дисциплін:

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві

Організація обліку

Облік і звітність в оподаткуванні

Звітність підприємства

Фінансовий облік І

Ризикологія

Облікова політика підприємства

Наукові напрями: проблеми організації обліку підприємств книговидавничої галузі, стан і шляхи вдосконалення фінансового та податкового обліку, фінансова й податкова звітність, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємствах.

Основні публікації:

 1. Малярчук І.І. Забезпечення та резерви: облікові аспекти. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. №3 (214). С. 95-101.
 2. Малярчук І.І., Стеців Л.П. Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. Наукові записки УАД. 2017. № 1 (54). С. 163-169.
 3. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : монографія / за заг. ред. А.М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с. (С. 194 – 213).
 4. Малярчук І.І., Стеців Л.П. Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності. Наукові записки УАД. 2016. № 2 (53). С. 181-188.
 5. Малярчук І.І. Стан та проблеми формування облікової політики поліграфічного підприємства. Наукові записки УАД. 2016. № 1 (52). С. 185–193.
 6. Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : монографія / за заг. ред. А.М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. 506 с. (С. 134 – 152).
 7. Холод З.М., Малярчук І.І. Бухгалтерський облік в поліграфії: навч. посіб. Львів: Укр. акад. друкарства, 2015. 284 с.
 8. Малярчук І.І., Холод З.М. Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Наукові записки УАД. 2015. № 1 (50). С. 12–19.
 9. Кіпчарська Я.М., Малярчук І.І. Теоретико-методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.09. С. 25–31.
 10. Мандзіновська Х.О., Малярчук І.І. Управління системою фінансової безпеки підприємства. Формування ринкової економіки в Україні. 2014. №33. С. 120-128.
 11. 11. Малярчук І.І. Основні аспекти формування фінансової звітності промислових підприємств за національними П(С)БО. Наукові записки УАД. 2013. № 4 (45). С. 33-38.
 12. Норми часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва: збірник / за заг. ред. З.М. Холод. Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. 152 с.
 13. Холод З.М., Малярчук І.І. Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан та шляхи оптимізації. Наукові записки УАД. 2011. Вип. 3 (36). С. 70–76.
 14. Холод З.М., Малярчук І.І. Формування капіталу підприємств видавничо-поліграфічного комплексу і відображення його у фінансовій звітності. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2011. Вип. 21.3. С.283–292.
 15. Холод З.М., Малярчук І.І., Копилюк О.І., Штангрет А.М., Шляхетко В.В. Управління та ефективність використання виробничого персоналу структур видавничо-поліграфічного комплексу України: монографія. Львів: Укр. акад. друкарства, 2008. 196 с.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.