Українська академія друкарства
 • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
 • Телефон: +380(322)975112

Стеців Леся Петрівна

worker доцент,
кандидат економічних наук,
декан факультету медіакомунікацій та підприємництва

Понеділок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 - - -
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 42
4 Податковий менеджмент Бм-51 55
Податковий менеджмент Бм-51 55

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Фінанси підприємств Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 54
Фінанси підприємств Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 54
3 Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 41
Податковий менеджмент Бм-51 41
4 Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 14
- - -

Стеців Леся Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, декан факультету медіакомунікацій та підприємництва.

E-mail: l_stetsiv@ukr.net

Закінчила Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова за спеціальністю «Економіка і управління видавничою справою і поліграфією».

Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності регіону».

Науково-педагогічний стаж – 25 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Фінанси

Фінанси підприємств

Фінансовий менеджмент

Податковий менеджмент

Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки

 

Напрями наукових досліджень:

Стан та проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств видавничо-поліграфічної галузі, проблеми побудови ефективної системи фінансового та податкового менеджменту підприємств, стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки.

 

Основні публікації:

 1. Штангрет А.М., Стеців Л.П. Забезпечення безпечних умов інноваційного розвитку українських підприємств [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. №5(22). – Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua
 2. Стеців Л.П., Лазановський П.П. Активізація інноваційної діяльності підприємств через нові технології управління. Стратегії та технології інноваційного розвитку корпорацій=Strategies and technologies innovative development corporations: монографія / за наук. ред. О.М. Полінкевич. Луцьк: Вежа-Друк. 2018. 416 с. С. 63-83
 3. Малярчук І.І., Стеців Л.П. Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства. Наукові записки УАД: зб. наук. праць. 2017. №1(54). С.163-169
 4. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : монографія / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с.
 5. Стеців Л.П., Лазановський П.П., Гірняк О.М. Ризики у видавничому підприємництві: фінансово-економічні та соціально-психологічні аспекти. Наукові записки УАД. 2017. Вип.2(55). С. 114-124
 6. Стеців Л.П., Лазановський П.П. Забезпечення фінансування техніко-технологічних рішень операційного менеджменту підприємства. Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: зб.наук.-техн.праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. т. 27. №7. С.122-126
 7. Штангрет А.М., Стеців Л.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства: методичні засади [Електронний ресурс]. Економіка та суспільство. 2017. №9. – Режим доступу: http://ekonomyandsociety.in.ua
 8. Штангрет А.М., Стеців Л.П., Шляхетко В.В. Процес формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства [Електронний ресурс]. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. №3(08). Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua
 9. Малярчук І. І. Стеців Л.П. Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності. Наукові записки УАД: зб. наук.- техн. праць. Львів: Укр. акад. друкарства. 2016. № 2 (53). С. 181-188.
 10. Стеців Л.П. Забезпечення кадрової безпеки в процесі формування кадрового потенціалу підприємства. Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: зб.наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип.24.4. С. 377-382
 11. Стеців Л.П. Превентивний захист від рейдерської атаки: методичні засади. Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: зб.наук.-техн.праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2014. Вип.24.2. С.298-303
 12. Стеців Л.П. Теоретико-методичні аспекти управління фінансовим станом підприємства. Наукові записки УАД : зб. наук. праць. 2014. Вип. 1-2(46-47). С.44-48
 13. Стеців Л.П. Фінансова безпека підприємства: методичні засади реалізації. Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: Зб.наук.-техн.праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2013. Вип.23.18. С.142-147
 14. Стеців Л.П. Теоретико-методичні основи побудови ефективної системи фінансового менеджменту підприємства. Наукові записки УАД: зб. наук. праць. 2013. Вип. 4(45). С.39-45
 15. Норми часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва: збірник / за заг. ред. З.М. Холод. Львів : Укр. акад. друкарства. 2012. 152 с.
 16. Стеців Л.П. Стратегії активізації інноваційного розвитку регіону. Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України: Зб.наук.-техн.праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2011. Вип.21.01. С. 283 – 289
 17. Стеців Л.П., Копилюк О.І. Фінанси: навч. посіб. К: Знання. 2007. 235с.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.