Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Штангрет Андрій Михайлович

worker завідувач кафедри,
професор,
доктор економічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Менеджмент безпеки підприємства УФЕБм-6, Пм-51 54
Менеджмент безпеки підприємства УФЕБм-6, Пм-51 54

Середа

Пара Дисципліна Група Аудиторія
2 Адміністративний менеджмент Мн-3 43
- - -
3 Адміністративний менеджмент Мн-3 43
Адміністративний менеджмент Мн-3 43

Штангрет Андрій Михайлович

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування

E-mail: shtangret.am@ukr.net

Закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю ««Економіка підприємства», кваліфікація ― інженер-економіст.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «економіка та управління підприємствами». Тема: «Методологія управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі на принципах економіки знань». Вчене звання ― професор кафедри обліку і аудиту у видавничо-поліграфічному комплексі

Науково-педагогічний стаж – 18 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Статистика

Адміністративний менеджмент

Безпека бізнесу

Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки

Менеджмент безпеки підприємства

 

Напрями наукових досліджень:

Економічна безпека підприємства, антикризове управління, економіка знань

Основні наукові праці:

Shtangret A., Melnyk N., Shevchuk I., Sydoruk I., Shyra T. Information Support for the Management of the Economic Security of High-tech. Advanced Computer Information Technologies ACIT. IEE Czechoslovakia section. №9. 2019. P.350-354. (Scopus) https://ieeexplore.ieee.org/document/8779922

Економічна безпека підприємства  : підруч. / А .М. Штангрет, М. М. Караїм, О. В. Халіна, Х. О. Мандзіновська ; за заг. ред. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. – 284 с.

Штангрет А. М. Обліково-аналітичне забезпечення як основа прийняття рішень суб’єктами економічної безпеки підприємства / А. М. Штангрет, М. М. Караїм // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №7. – http://easterneurope-ebm.in.ua/7-2017-ukr

Інші публікації https://scholar.google.com.ua/citations?user=xDtE8MwAAAAJ&hl=ru

 

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.