Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Шляхетко Віталій Васильович

worker доцент,
кандидат економічних наук

Вівторок

Пара Дисципліна Група Аудиторія
3 Стратегічний аналіз Бм-51 42
- - -
4 Стратегічний аналіз Бм-51 42
Стратегічний аналіз Бм-51 42
5 Управління персоналом Мн-3 42
Управління персоналом Мн-3 42

Четвер

Пара Дисципліна Група Аудиторія
1 Управління персоналом Мн-3 42
Управління персоналом Мн-3 42
2 Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) Мн-3, П-31, Б-41 22
Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) Мн-3, П-31, Б-41 22
3 Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) Мн-3, Б-41, П-31 22
Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва Б-41 22
4 Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва Б-41 22
Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва Б-41 22

Шляхетко Віталій Васильович

к.е.н., доцент

E-mail: vit_shl@ukr.net

Фахівець у сфері економіки підприємства, обліку та оподаткування, фінансово-економічної безпеки.

Закінчив Українську академію друкарства у 1997 році, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства», інженер-економіст

Закінчив магістратуру Української академії друкарства у 1999 році, отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіка підприємства»

Захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «економіка, організація і управління підприємствами»; тема: «Підприємницька культура в системі факторів підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств»

Отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту у видавничо-поліграфічному комплексі у 2010 році.

Науково-педагогічний стаж – 19 р.

Читає лекційні курси з навчальних дисциплін:

Управління персоналом;

Організація, нормування і оплата праці;

Професійна психологія;

Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва;

Облік у зарубіжних країнах;

Стратегічний аналіз;

Моделі і методи прийняття рішень.

 

Напрями наукових досліджень:

Сучасні підходи до стратегії найму в контексті кадрової безпеки

Економічна розвідка та промислове шпигунство: історія виникнення, особливості становлення та сучасні проблеми

 

Основні наукові праці:

Шляхетко В.В. Деякі особливості пошуку кандидатів при плануванні персоналу в контексті кадрової безпеки підприємства. - Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2017. — № 1., С. 198-204.

Шляхетко В.В.  Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією. - Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2017. — № 2., С. 169-179. (Фах. вид. України)

Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб'єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС. / В.В.Шляхетко //  Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2016. — № 1. — С.194-200.

Шляхетко В.В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб’єктами малого та середнього підприємництва України та окремих країн ЄС. / В.В.Шляхетко //  Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2016. — № 2. — С. 134-142.

Штангрет А. М., Шляхетко В. В., Штангрет І. А. «Автомобільний транспорт України:  аналіз та виявлення загроз для економічної безпеки підприємств»   Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» Випуск 18. Жовтень 2018 р // режим доступу http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-18

Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах : моногр. / В. В. Шляхетко, З. Б. Живко, А. М. Штангрет, та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. – 506 с.

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / В. В. Шляхетко, Сафонов Ю.М., А. М. Штангрет та ін., за заг. ред. А. М. Штангрета. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2017

Події кафедри

лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.

09:00 — online ауд.

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.