Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Студентська наукова робота

Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, щороку беруть участь у студентській науковій конференції Української академії друкарства, конференціях «Друкарство молоде», «Квалілогія книги» та інших студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських наукових робіт. За результатами захисту дипломних та магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Основні напрямки студентської наукової роботи:

Реформування бухгалтерського обліку в Україні згідно міжнародних стандартів

Формування економічної безпеки України за умов глобалізації

Економічна безпека в системі національної безпеки держави

Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання

Особливості обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм

Система оподаткування в сучасних умовах господарювання та шляхи її вдосконалення

Проблеми та напрями розвитку оподаткування діяльності суб’єктів книговидавничої галузі

Проблеми управлінського обліку на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі

Аналітичні можливості та перспективи використання фінансової звітності підприємств

Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Особливості та шляхи удосконалення обліку у банках

Удосконалення процедури проведення внутрішнього аудиту

Вдосконалення обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств

Організація обліку та аналізу ефективності діяльності видавництв та поліграфічних підприємств

Удосконалення обліку та звітності податкових платежів суб’єктів підприємницької діяльності

Антикризове управління на макро- та мікрорівні

Управління системою економічної безпеки підприємства.

Події кафедри

лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.

09:00 — online ауд.

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.