Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Студентська наукова робота

Студенти, науковими керівниками яких є викладачі кафедри, щороку беруть участь у студентській науковій конференції Української академії друкарства, конференціях «Друкарство молоде», «Квалілогія книги» та інших студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном.

Магістри під час навчання виконують індивідуальні завдання, які стають основою написання магістерських наукових робіт. За результатами захисту дипломних та магістерських робіт державна екзаменаційна комісія рекомендує кращих студентів для навчання в аспірантурі.

Основні напрямки студентської наукової роботи:

Реформування бухгалтерського обліку в Україні згідно міжнародних стандартів

Формування економічної безпеки України за умов глобалізації

Економічна безпека в системі національної безпеки держави

Обліково-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання

Особливості обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм

Система оподаткування в сучасних умовах господарювання та шляхи її вдосконалення

Проблеми та напрями розвитку оподаткування діяльності суб’єктів книговидавничої галузі

Проблеми управлінського обліку на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі

Аналітичні можливості та перспективи використання фінансової звітності підприємств

Міжнародний і вітчизняний досвід, національні та міжнародні стандарти системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Особливості та шляхи удосконалення обліку у банках

Удосконалення процедури проведення внутрішнього аудиту

Вдосконалення обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств

Організація обліку та аналізу ефективності діяльності видавництв та поліграфічних підприємств

Удосконалення обліку та звітності податкових платежів суб’єктів підприємницької діяльності

Антикризове управління на макро- та мікрорівні

Управління системою економічної безпеки підприємства.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.