Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

За результатами наукових досліджень за період 2011- 2016 р.р. видано 19 монографій та 20 навчальних посібників і підручників.

hhttps://drive.google.com/open?id=1z30TGMgHjp4V5UYEZ4fX-0IXakw6355-

За результатами наукових досліджень за період 2017- 2019 р.р. видано ряд монографій та навчальних посібників і підручників.

Зокрема, наступні:

Шира Т. Б. Корпоративна безпека підприємств: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Львів : Укр. акад. друкарства, 2020. 364 с. ISBN 978-966-322-516-6

Ніконенко У.М. Макроекономічні детермінанти функціонування ресурсозалежних економік в умовах глобалізації : монографія. Львів: Видавництво «Тараса Сороки», 2019. 332 с. ISBN 978-617-7593-15-6

Мандзіновська Х. О. Технологія діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки : навч. посіб. / Х. О. Мандзіновська ; за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 154 с. ISBN 978-966-322-462-6

Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства : моногр. / за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2017. 276 с. ISBN 978-966-322-463-3

Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення : моногр. / Х. О. Мандзіновська, А. М. Штангрет та ін. ; за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 226 с. ISBN 978-966-322-430-5

Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : моногр. / О. В. Халіна, А. М. Штангрет, Л. Є. Сухомлин ; за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 220 с. ISBN 978-966-322-412-3

Економічна безпека підприємства : підруч. / А. М. Штангрет, М. М. Караїм, О. В. Халіна, Х. О. Мандзіновська ; за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. 284 с. ISBN 978-966-322-416-9

Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі : Для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства : навч.-метод. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів, Я. В. Котляревський, У. М. Ніконенко. Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. 392 с. ISBN 978-966-322-445-9

  •  

Також опубліковано:

  • __ статей у закордонних журналах;
  • __ статей в українських журналах з переліку ВАК України;
  • __ тез та матеріалів доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах.

Події кафедри

лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.

09:00 — online ауд.

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.