Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Історія кафедри

Історія становлення й розвитку кафедри фінансово-економічна безпеки, обліку і оподаткування нерозривно пов’язана з діяльністю кафедри економіки і організації поліграфічної промисловості Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова, на базі якої було створено кафедру обліку та аудиту у ВПК. У 2013 році її очолив Штангрет Андрій Михайлович – випускник Української академії друкарства, доктор економічних наук, професор.

У 2014 кафедру обліку і аудиту у ВПК перейменовано у кафедру фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, а в 2016 році затверджено теперішню її назву.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за певними освітніми програмами на різних рівнях вищої освіти:

-

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

«Менеджмент» «Облік і оподаткування» -

другий (магістерський) рівень вищої освіти:

«Управління фінансово-економічною безпекою» «Облік і оподаткування» -

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (РhD):

«Менеджмент»

Наукова діяльність кафедри здійснюється у кількох напрямках, які взаємодоповнюють один одного та складають основу розвитку двох наукових шкіл. Предметом дослідження першої є теоретико-методичні засади забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі, а також інших секторів економіки, а другої - теоретичні аспекти організації обліку на підприємствах v видавничо-поліграфічної галузі, удосконалення нормування та оплати праці, зокрема розроблення норм часу і виробітку на основі технологічні процеси у видавничих структурах та поліграфічних підприємствах.

Теоретичні напрацювання обох наукових шкіл реалізуються у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт для підприємств різних форм власності та видів діяльності.

У колективі кафедри завжди працювали висококваліфіковані фахівці. Формування кадрового складу кафедри відбувалося й здійснюється нині за рахунок кращих випускників, які підтвердили свою кваліфікацію через одержання науковий ступінь доктора чи кандидата економічних наук, а також висококваліфікованих кадрів інших ЗВО та науково-дослідних установ. Окремі викладачі успішно поєднують за науково-педагогічну діяльність з практичною за спеціалізацією кафедри.

Стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в сфері якості освіти, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства, ринку праці і видавничо-поліграфічної галузі у кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях у сфері менеджменту, бухгалтерського обліку та оподаткування з вищою освітою, в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, які володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетентностями, соціально-відповідальних та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність. Стратегічне мислення, уміння аналізувати інформацію, здатність до прогнозування, твердо відстоювати свою позицію, формувати лідерські та організаторські якості є пріоритетними при підготовці фахівців різних рівнів вищої освіти зі спеціальностей «Менеджмент» та «Облік і оподаткування».

Завантажити презентацію "Кафедра сьогодні" можна за наступним посиланням

https://drive.google.com/open?id=15UIC0XehPPbyFUmywAhNnvs3Jo5wqhCw

Події кафедри

лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.

09:00 — online ауд.

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.