Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічності та невизначеності зовнішнього середовища, в якому функціонує суб’єктів господарювання, пов’язане із значною кількість ризиків, небезпек та загроз (неплатоспроможність партнерів, недобросовісна конкуренція, недружні злиття і поглинання, комерційний шпіонаж, рейдерство тощо). Вихід українських бізнес-компаній на міжнародні ринки збуту, посилення економічної боротьби за джерела сировини, робочу силу, інвестиції обумовлює застосування сучасного інструментарію досягнення конкурентних переваг, зокрема технологій, що використовують інформацію в Інтернет, методи автоматизованого аналізу інформації, тобто без належно організованого інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки.

В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється ознайомленню студентів з роллю та місцем інформаційно-аналітичного забезпечення в загальній системі безпеки суб'єктів господарювання, розглянуті об'єкти і суб'єкти аналітичної роботи,визначені вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення та розглянуто методи аналітичної діяльності. Окремо вивчаються технології збору інформації із різних відкритих джерел (Інтернет, соціальні мережі), а також застосування інформаційно-аналітичних систем в процесі забезпечення аналітичною інформацією працівників служби економічної безпеки.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.