Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічності та невизначеності зовнішнього середовища, в якому функціонує суб’єктів господарювання, пов’язане із значною кількість ризиків, небезпек та загроз (неплатоспроможність партнерів, недобросовісна конкуренція, недружні злиття і поглинання, комерційний шпіонаж, рейдерство тощо). Вихід українських бізнес-компаній на міжнародні ринки збуту, посилення економічної боротьби за джерела сировини, робочу силу, інвестиції обумовлює застосування сучасного інструментарію досягнення конкурентних переваг, зокрема технологій, що використовують інформацію в Інтернет, методи автоматизованого аналізу інформації, тобто без належно організованого інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки.

В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється ознайомленню студентів з роллю та місцем інформаційно-аналітичного забезпечення в загальній системі безпеки суб'єктів господарювання, розглянуті об'єкти і суб'єкти аналітичної роботи,визначені вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення та розглянуто методи аналітичної діяльності. Окремо вивчаються технології збору інформації із різних відкритих джерел (Інтернет, соціальні мережі), а також застосування інформаційно-аналітичних систем в процесі забезпечення аналітичною інформацією працівників служби економічної безпеки.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.