Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Управлінські інформаційні системи у сфері фінансово-економічної безпеки

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Ринкові умови господарювання, які супроводжуються загостренням конкуренції товаровиробників, необхідністю запобігання загрозам фінансових ризиків вимагають від фахівців сучасних професійних якостей, підвищують відповідальність керівників за результативність і наслідки прийнятих рішень. У цих умовах стратегічної складової бізнесу стає стійка тенденція розвитку інформатизації процесів управління, а ефективність діяльності організації визначається застосуванням інноваційних методів і програмно-технічних засобів їх підтримки. Тому з кожним роком зростає потреба в інструментах, що автоматизують управлінські технології. Одночасно зростають вимоги до фахівців економічного профілю - менеджерів, бухгалтерів, аудиторів та інших.

Дисципліна присвячена методичним питанням створення і функціонування інформаційних систем, застосуванню нових інформаційних технологій, що включають ІТ-системи підтримки процесу прийняття рішень (системи оперативної обробки транзакцій - OLTP, системи оперативної аналітичної обробки - OLAP, багатовимірні сховища даних - DW), захисту інформації, а також опису інформаційних систем і технологій вирішення функціональних завдань управління в умовах їх інформатизації.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.