Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Ринкові умови господарювання, які супроводжуються загостренням конкуренції товаровиробників, необхідністю запобігання загрозам фінансових ризиків вимагають від фахівців сучасних професійних якостей, підвищують відповідальність керівників за результативність і наслідки прийнятих рішень. У цих умовах стратегічної складової бізнесу стає стійка тенденція розвитку інформатизації процесів управління, а ефективність діяльності організації визначається застосуванням інноваційних методів і програмно-технічних засобів їх підтримки. Тому з кожним роком зростає потреба в інструментах, що автоматизують управлінські технології. Одночасно зростають вимоги до фахівців економічного профілю – фінансових аналітиків, бухгалтерів, аудиторів та інших.

Дисципліна присвячена методичним питанням створення і функціонування інформаційних систем, застосуванню нових інформаційних технологій, що включають ІТ-системи підтримки процесу прийняття рішень (системи оперативної обробки транзакцій - OLTP, системи оперативної аналітичної обробки - OLAP, багатовимірні сховища даних - DW), захисту інформації, а також опису інформаційних систем і технологій вирішення функціональних завдань обліку, аналізу та аудиту в умовах їх інформатизації.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.