Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Облік у бюджетних установах

worker

Яремик,
Христина Ярославівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Бюджетні установи є складовою бюджетної системи країни і беруть участь у виконанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету, виконуючи кошторис доходів і видатків-плановий документ, що підтверджує повноваження кожної установи стосовно отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і напрямки витрачання коштів. Бюджетні установи відносяться до різновидів установ некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є метою діяльності.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах, як частина господарського обліку в Україні, виконує свої конкретні функції, має специфічні об’єкти, ведеться з використанням окремого плану рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств. 

Ринкові умови господарювання вимагають використання нових принципів, форм і методів управління у бюджетній сфері. 

    Програма  навчальної дисципліни спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організаційних засад і методичних прийомів обліку в  бюджетних установах, формування практичних навичок облікового відображення фінансово-господарської діяльності установ з урахуванням вимог Національних положень( стандартів ) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.