Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Облік у бюджетних установах

worker

Яремик,
Христина Ярославівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Бюджетні установи є складовою бюджетної системи країни і беруть участь у виконанні як дохідної, так і видаткової частини бюджету, виконуючи кошторис доходів і видатків-плановий документ, що підтверджує повноваження кожної установи стосовно отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і напрямки витрачання коштів. Бюджетні установи відносяться до різновидів установ некомерційного характеру, для яких отримання прибутку не є метою діяльності.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах, як частина господарського обліку в Україні, виконує свої конкретні функції, має специфічні об’єкти, ведеться з використанням окремого плану рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств. 

Ринкові умови господарювання вимагають використання нових принципів, форм і методів управління у бюджетній сфері. 

    Програма  навчальної дисципліни спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організаційних засад і методичних прийомів обліку в  бюджетних установах, формування практичних навичок облікового відображення фінансово-господарської діяльності установ з урахуванням вимог Національних положень( стандартів ) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.