Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Фінансовий аналіз

worker

Яремик,
Христина Ярославівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Фінансовий аналіз є головним засобом виявлення резервів підвищення ефективності операційної, фінансової та інвестиційної діяльності  та сприяє зменшенню невизначеності і ризику, які притаманні процесу прийняття управлінських рішень. Актуальність його здійснення обумовлена низкою факторів: активізацією фінансових ринків, збільшенням кількості фінансових інструментів та видів фінансових послуг,  необхідністю пошуку та оптимізації джерел фінансових ресурсів, вибору найбільш ефективних методів формування та використання капіталу. Фінансовий аналіз дозволяє здійснювати контроль за майновим станом підприємства,  його платоспроможністю, ліквідністю та фінансовою стійкістю, визначати конкурентоспроможність, розробляти заходи щодо запобігання банкрутству. Суб’єкти ринкового середовища, які зацікавлені в діяльності підприємства, використовують методики фінансового аналізу для прийняття рішень, які спрямовані на досягнення певних інтересів. В зв’язку з цим, навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» передбачає ознайомлення студентів з теоретичними основами фінансового аналізу: сутністю, об’єктами, видами аналізу; його організацією та інформаційним забезпеченням; методами та прийомами проведення аналітичних досліджень; методиками проведення фінансового аналізу.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.