Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Аналіз господарської діяльності

worker

Яремик,
Христина Ярославівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Аналіз господарської діяльності – це наукова база прийняття управлінських рішень в бізнесі. За допомогою аналізу вивчають тенденції розвитку економічних явищ та процесів на макро- та мікро- рівні, обґрунтовують плани, здійснюють контроль за їх виконанням, виробляють економічну стратегію розвитку. Аналіз дозволяє оцінити  результати діяльності суб’єктів господарювання та їх чутливість до управлінських впливів, виявити та обчислити величини невикористаних резервів, сприяє поліпшенню управління підприємством, зміцненню його становища на ринку і подальшому зростанню ефективності виробничої діяльності. Проведення аналізу господарської діяльності сприяє раціональному здійсненню структурної та інвестиційної політики, розвитку конкурентоспроможного ринкового середовища. 

В зв’язку з цим, важливим є вивчення студентами дисципліни «Аналіз господарської діяльності», що забезпечить формування творчого аналітичного мислення, поглибить розуміння сутності економічних явищ та процесів, їх взаємозв’язків, дозволить опанувати знання  теоретичних основ аналізу та організації його проведення; набути практичні навички, щодо оволодіння методиками аналізу: бізнес–процесів та видів діяльності, використання ресурсів підприємства; фінансових результатів діяльності; фінансового стану підприємства; визначення впливу факторів; виявлення резервів підвищення ефективності функціонування підприємства.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.