Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інвестування

worker

Яремик,
Христина Ярославівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Інвестиції є найважливішим фактором економічного зростання будь-якої держави. Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування є основною передумовою здійснення  структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу; зростання продуктивності праці, розширення сфери використання інновацій, забезпечення підвищення добробуту населення країни.

  Для ефективного залучення інвестицій у пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку країни необхідним є застосування науково обґрунтованої економічної політики активізації інвестиційної діяльності та формування сприятливого інвестиційного клімату. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки на основі активізації інвестиційних процесів потребує кваліфікованого управління ними. Тому засвоєння глибоких знань теорії та практики, прийняття рішень у сфері інвестування в умовах ринкової економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням. 

Вивчення дисципліни «Інвестування» передбачає ознайомлення студентів з теоретичними та методологічними основами інвестування; порядком здійснення форм інвестицій; дозволить орієнтуватися в проблемах інвестиційної діяльності на макро- та мікрорівні; забезпечить розуміння значення інвестиційної політики в підвищенні ефективності діяльності підприємств; а також отримання практичних навичок у сфері управління  інвестиційними проектами підприємств та вибору найефективніших напрямів інвестування.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.