Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Історія обліку

worker

Новик,
Ірина Василівна

cтарший викладач

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Питання необхідності вивчення історії облікової науки сьогодні не викликає жодного сумніву, адже для того, щоб зрозуміти і збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. Знання історії дає можливість ґрунтовніше пізнати  економічне життя минулих століть.

На сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які засвоїли і опанували історію становлення і розвитку предметної сфери знань, сформували творче сприйняття спеціальності як динамічної обліково-аналітичної галузі, яка еволюціонує відповідно до розвитку цивілізації, виховані в інтересі і повазі до своєї професії, до значимості системи бухгалтерського обліку в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів управління та регулювання економіки окремих підприємств і національного господарства загалом.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.