Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Історія обліку

worker

Новик,
Ірина Василівна

cтарший викладач

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Питання необхідності вивчення історії облікової науки сьогодні не викликає жодного сумніву, адже для того, щоб зрозуміти і збагнути всю сутність бухгалтерії, необхідно вивчити її історію. Тільки глибокі знання поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та значення для господарського життя. Знання історії дає можливість ґрунтовніше пізнати  економічне життя минулих століть.

На сьогоднішній день актуальною стає проблема підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які засвоїли і опанували історію становлення і розвитку предметної сфери знань, сформували творче сприйняття спеціальності як динамічної обліково-аналітичної галузі, яка еволюціонує відповідно до розвитку цивілізації, виховані в інтересі і повазі до своєї професії, до значимості системи бухгалтерського обліку в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів управління та регулювання економіки окремих підприємств і національного господарства загалом.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.