Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки

worker

Ніконенко,
Уляна Михайлівна

доцент,
доктор економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

В сучасних соціально-економічних умовах проблеми забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств набувають особливої гостроти і потребують об’єднання зусиль науковців та практиків в цієї галузі. Організація сучасної системи економічної безпеки підприємства та її функціонування через організацію діяльності суб’єктів безпеки є однією з умов забезпечення повсякденного існування суб’єкта господарської діяльності та створення умов для його сталого розвитку. Забезпечення фінансово-економічної безпеки – це безперервний процес направлений на захист економічних інтересів власника та підприємства, який здійснюється суб’єктами безпеки в рамках визначених власником та діючим законодавством їх повноважень.

Поглиблення теоретичних знань здобувачами вищої освіти можливе на основі вивчення результатів сучасних наукових досліджень у галузі економічної безпеки підприємств, установ, організацій. Це визначає актуальність дисципліни “Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки” та її важливість як складової циклу професійної та практичної підготовки формування аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.