Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки

worker

Ніконенко,
Уляна Михайлівна

професор,
доктор економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

В сучасних соціально-економічних умовах проблеми забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств набувають особливої гостроти і потребують об’єднання зусиль науковців та практиків в цієї галузі. Організація сучасної системи економічної безпеки підприємства та її функціонування через організацію діяльності суб’єктів безпеки є однією з умов забезпечення повсякденного існування суб’єкта господарської діяльності та створення умов для його сталого розвитку. Забезпечення фінансово-економічної безпеки – це безперервний процес направлений на захист економічних інтересів власника та підприємства, який здійснюється суб’єктами безпеки в рамках визначених власником та діючим законодавством їх повноважень.

Поглиблення теоретичних знань здобувачами вищої освіти можливе на основі вивчення результатів сучасних наукових досліджень у галузі економічної безпеки підприємств, установ, організацій. Це визначає актуальність дисципліни “Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки” та її важливість як складової циклу професійної та практичної підготовки формування аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.