Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Фінансовий ринок

worker

Ніконенко,
Уляна Михайлівна

професор,
доктор економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Фінансовий ринок сьогодні вважається найбільш динамічним сегментом національної економіки. Він відкриває широкі можливості всім учасникам, забезпечуючи досягнення стійкого економічного зростання та високий рівень життя, створення ефективної економіки, отримання вигод від глобалізації. Водночас необґрунтоване зростання фінансового ринку призводить до погіршення економічного стану як окремих учасників, так і країни в цілому. Тому для успішного здійснення операцій на фінансовому ринку необхідно мати ґрунтовні знання про місце і роль вітчизняного фінансового ринку в сучасній ринковій економіці, яка глобалізується; його інституціональну структуру; методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій; володіти навиками аналізу інформації про стан і тенденції розвитку основних складових фінансового ринку: ринку капіталів, ринку похідних фінансових інструментів, грошового, валютного та фондового ринків.

Саме такий підхід при вивченні даної дисципліни є актуальним у контексті фінансових та економічних криз останніх десятиліть, оскільки дає змогу не лише опанувати практичні навики роботи на фінансовому ринку, а й зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки в сучасному глобальному ринковому просторі, виявити можливі шляхи подальшого сталого розвитку фінансового ринку зокрема та економіки загалом.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.