Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Гроші і кредит

worker

Ніконенко,
Уляна Михайлівна

професор,
доктор економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Сучасний рівень та темпи розвитку монетарної складової як світової, так і національної економічної системи, широке використання різноманітних форм та різновидів грошово-кредитних операцій у процесі функціонування й розвитку фінансово-кредитних установ та потреба кожного сучасного керівника бути компетентним у вказаних питаннях визначає необхідність розгляду даної проблематики у рамках підготовки фахівців з менеджменту.

Сучасний менеджер потребує знань закономірностей розвитку грошово-кредитних відносин, механізму їх функціонування і впливу на відтворювальні процеси, ролі грошово-кредитних відносин у ринковій економіці, використання грошово-кредитних інструментів як основних важелів економічної політики центрального банку.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.