Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Фінансовий облік І

worker

Малярчук,
Ірина Іванівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Система фінансового обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Тому в сучасних умовах господарювання методологія фінансового обліку на вітчизняних підприємствах потребує постійного перегляду й удосконалення, що зумовлено потребами користувачів в достовірній обліковій інформації, а також необхідністю адаптації обліку національних підприємств до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Фінансовий облік як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, прийняття управлінських рішень.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.