Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Звітність підприємства

worker

Малярчук,
Ірина Іванівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Одним із важливих засобів оперативного керівництва діяльності будь-якої організаційно-правової структури виступає її звітність. Показники роботи, відображені у звітності, використовуються менеджерами різних рівнів у поточній фінансово-господарській діяльності організаційно-правової суб’єкта для аналізу і контролю за роботою окремих ланок господарського процесу з метою попередження банкрутства, посилення режиму економії, виявлення резервів більш раціонального використання наявних ресурсів тощо.

Звітність містить у собі величезний аналітичний потенціал і може бути використана у процесі прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру. Аналіз фінансової звітності є важливим елементом обліково-економічної політики підприємства, організації його внутрішнього економічного механізму, ревізії фінансового менеджменту та аудиту. Тому вивчення дисципліни «Звітність підприємства» необхідне не лише для набуття практичних навичок зі складання і читання звітності, але й для вироблення на основі її аналізу відповідної тактики і стратегії управління ресурсами у виробничо-господарській та фінансовій діяльності суб’єкта господарювання.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.