Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Організація обліку

worker

Малярчук,
Ірина Іванівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

На сьогодні державою надано можливість суб’єктам підприємницької діяльності самостійно встановлювати облікову політику, обирати форму обліку, правила документування господарських операцій та облікової реєстрації тощо. Це створює умови для адаптації обліку до особливостей фінансово-господарської діяльності кожної підприємницької структури та її організаційно-технічних умов, забезпечує його наближення до практичних потреб користувачів обліково-економічної інформації, тому відповідає принципам ринкової економіки. Водночас виникає необхідність оволодіння керівним персоналом сучасними методами, способами і прийомами ведення обліку та їх запровадження у практичну діяльність. Тому проблема оптимізації організації обліку в ринкових умовах набуває стратегічного значення. Це вказує на важливість дисципліни «Організація обліку» як складової циклу профілюючих дисциплін, які завершують формування фахівців з обліку і оподаткування.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.