Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві

worker

Малярчук,
Ірина Іванівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Процеси трансформації економічної системи України викликають необхідність адаптації підприємств до нестабільного соціально-економічного середовища, що, в свою чергу, обумовлює потребу в оперативному пошуку адекватних рішень для захисту власних інтересів на основі запровадження чітко сформульованого та гнучкого механізму їх економічної безпеки. Впровадження на підприємстві системи забезпечення економічної безпеки дозволить знижувати рівень загроз, використовувати позитивний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників, оперативно приймати попереджувальні управлінські рішення та, в остаточному підсумку, досягти сталого розвитку підприємства. Складовою цієї системи є обліково-аналітичне забезпечення, яке об’єднує облікові та аналітичні операції в один процес, здійснює оперативний мікроаналіз та використовує його результати при моделюванні управлінських рішень в системі економічної безпеки підприємства. Його головною метою є надання достовірної інформації для управління економічними процесами підприємства при виборі напрямів підтримання його безпеки та стійкого розвитку.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.