Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Фінансовий облік ІІ

worker

Чорненька,
Олена Богданівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання. У цих умовах для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні користувачі інформації потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, а також результати їх діяльності. Таку інформацію зовнішні користувачі можуть отримати лише в системі фінансового обліку та звітності. За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб'єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. Система фінансового обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Фінансовий облік як навчальна дисципліна розкриває концептуальні засади збору, систематизації та аналізу облікової інформації з метою формування фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських рішень.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.