Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Фінансовий облік ІІ

worker

Чорненька,
Олена Богданівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання. У цих умовах для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні користувачі інформації потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, а також результати їх діяльності. Таку інформацію зовнішні користувачі можуть отримати лише в системі фінансового обліку та звітності. За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб'єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. Система фінансового обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Фінансовий облік як навчальна дисципліна розкриває концептуальні засади збору, систематизації та аналізу облікової інформації з метою формування фінансової звітності та прийняття ефективних управлінських рішень.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.