Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Менеджмент безпеки підприємства

worker

Штангрет,
Андрій Михайлович

завідувач кафедри,
професор,
доктор економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

В умовах політичної та соціальної нестабільності, проведення радикальних ринкових реформ в національній економіці проблема визначення сутності, змісту та складових економічної безпеки на мікрорівні набуває все більшого значення та актуальності, адже від її вирішення, фактично, залежить сам факт існування вітчизняного підприємництва.  

Умови функціонування вітчизняних підприємств характеризуються невизначеністю при взаємодії із суб’єктами зовнішнього середовища всіх рівнів, що призводить до появи загроз, реалізація яких спричиняє зростання рівня небезпеки. Висока ймовірність виникнення загроз характерна як для окремих видів діяльності, так і ціннісних характеристик, цілей та стратегій, що вносить невизначеність в оцінку тієї чи іншої ситуації і потребує розробки необхідних альтернатив щодо їх подолання. Оскільки процес реалізації більшості загроз непередбачуваний, скорочується час для прийняття управлінського рішення, знижується ступінь контролю над явищами та їх впливом на господарську діяльність. Звідси, завчасне виявлення та ідентифікація загроз уможливлює концентрацію уваги на реалізації захисних заходів, забезпечені їх необхідними ресурсами, а відтак зростає важливість удосконалення методичних засад організації системи економічної безпеки в умовах кожного підприємства.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.