Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Антикризове управління підприємством

worker

Халіна,
Олена Василівна

кандидат економічних наук,
доцент

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Сучасні умови ведення бізнесу сформувались під впливом факторів, що витікають із особливостей перехідної економіки. Однією із цих особливостей є нестійкість економічної система, зумовлена боротьбою таких суперечностей як створення нового та збереження старого типу господарювання. За таких умов значна частина підприємств України виявилась неспроможною вистояти в цій боротьбі  та постала перед загрозою банкрутства . Зберегти свою платоспроможність та уникнути  банкрутства можливо лише за умови запровадження антикризового управління, в основі якого покладено наукові підходи до запобігання загроз економічній безпеці та подолання вже існуючих кризових явищ. Забезпечення ефективного антикризового управління може бути здійснено лише всебічно підготовленими фахівцями в цій галузі.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.