Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112
worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Основним джерелом інформації про фінансовий стан та фінансові результати для зовнішніх користувачів є фінансова звітність підприємства. Прийняття управлінських рішень вимагає впевненості у зацікавлених осіб щодо достовірності та об’єктивності інформації. Для визначення якості цієї інформації, аналізу економічних ризиків виникла потреба в розвитку особливого виду економічної діяльності – аудиту.

Навчальна дисципліна «Аудит» передбачає ознайомлення студентів з основами регулювання аудиторської діяльності, його планування, формування аудиторських доказів, робочих документів аудитора і аудиторського звіту, оцінки аудиторського ризику та суттєвості викривлень, а також з методиками проведення аудиторських перевірок окремих господарських процесів та організації внутрішнього аудиту на підприємстві.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.