Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112
worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Основним джерелом інформації про фінансовий стан та фінансові результати для зовнішніх користувачів є фінансова звітність підприємства. Прийняття управлінських рішень вимагає впевненості у зацікавлених осіб щодо достовірності та об’єктивності інформації. Для визначення якості цієї інформації, аналізу економічних ризиків виникла потреба в розвитку особливого виду економічної діяльності – аудиту.

Навчальна дисципліна «Аудит» передбачає ознайомлення студентів з основами регулювання аудиторської діяльності, його планування, формування аудиторських доказів, робочих документів аудитора і аудиторського звіту, оцінки аудиторського ризику та суттєвості викривлень, а також з методиками проведення аудиторських перевірок окремих господарських процесів та організації внутрішнього аудиту на підприємстві.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.