Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Контролінг

worker

Халіна,
Олена Василівна

кандидат економічних наук,
доцент

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Науково-технічний прогрес та динамічність ринкових відносин потребують від підприємств швидкої адаптації  до змін зовнішнього середовища з метою збереження своєї життєздатності. За таких умов стають складнішими самі економічні системи підприємств та методи управління ними, що в свою чергу потребує  фахівців, здатних розумітися на процесах планування, обліку, економічного аналізу, контролю та одночасно бути обізнаними в частині ефективності  інформаційного забезпечення. Контролінг, як  інформаційна система, забезпечує отримання, аналіз та ранжування інформації, з метою формування достовірних даних, що будуть використані в процесі прийняття управлінських рішень, від яких залежить ефективність всієї економічної системи підприємства.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.