Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Контролінг

worker

Халіна,
Олена Василівна

кандидат економічних наук,
асистент

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Науково-технічний прогрес та динамічність ринкових відносин потребують від підприємств швидкої адаптації  до змін зовнішнього середовища з метою збереження своєї життєздатності. За таких умов стають складнішими самі економічні системи підприємств та методи управління ними, що в свою чергу потребує  фахівців, здатних розумітися на процесах планування, обліку, економічного аналізу, контролю та одночасно бути обізнаними в частині ефективності  інформаційного забезпечення. Контролінг, як  інформаційна система, забезпечує отримання, аналіз та ранжування інформації, з метою формування достовірних даних, що будуть використані в процесі прийняття управлінських рішень, від яких залежить ефективність всієї економічної системи підприємства.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.