Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Антикризове управління підприємством

worker

Халіна,
Олена Василівна

кандидат економічних наук,
асистент

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Сучасні умови ведення бізнесу сформувались під впливом факторів, що витікають із особливостей перехідної економіки. Однією із цих особливостей є нестійкість економічної система, зумовлена боротьбою таких суперечностей як створення нового та збереження старого типу господарювання. За таких умов значна частина підприємств України виявилась неспроможною вистояти в цій боротьбі  та постала перед загрозою банкрутства . Зберегти свою платоспроможність та уникнути  банкрутства можливо лише за умови запровадження антикризового управління, в основі якого покладено наукові підходи до запобігання загроз економічній безпеці та подолання вже існуючих кризових явищ. Забезпечення ефективного антикризового управління може бути здійснено лише всебічно підготовленими фахівцями в цій галузі.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.