Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва

worker

Шляхетко,
Віталій Васильович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Суб'єкти малого підприємництва мають важливе значення у формуванні конкурентного середовища у ринковій економіці, оскільки, по-перше, вони меншою мірою, ніж великі підприємства, піддаються монополізації, а по-друге, за умови вузької спеціалізації та використання новітніх технологій та техніки, вони виступають як дійовий конкурент, який запобігає монопольним позиціям великих корпорацій. Крім того, суб'єкти малого підприємництва також відіграють не останню роль у вирішенні проблеми зайнятості населення, адже вони спроможні створювати нові робочі місця та поглинати надлишкову робочу силу.

Успішне функціонування будь - якого підприємства, в тому числі і малого, забезпечення рентабельної діяльності в умовах ринкових взаємовідносин з партнерами з постачання вироб­ничими ресурсами, реалізації виробленої продукції чи товарів, а також необхідність точних і своєчасних взаєморозрахунків з ними і фінансове - банківськими органами, вимагає організації в них чіткої системи бухгалтерського обліку, контролю і звітності, що і є предметом дисципліни «Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва».

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.