Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інформаційні системи у менеджменті

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, використання хмарних сервісів обумовили зміну бізнес-процесів в управлінській діяльності. Відповідно змінюються вимоги до підготовки фахівців в сфері управлінської діяльності, особливо щодо розуміння принципів та володіння навиками роботи з інформаційними системи в менеджменті.
В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється ознайомленню студентів з основами побудови та функціонування інформаційних систем, особливостями використання інформаційних технологій в менеджменті, а також прикладним аспектам використання інформаційних систем в управлінні підприємством, зокрема BAS ERP, організації електронного документообігу засобами BAS Документообіг (КОРП).

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.