Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інформаційні системи у менеджменті

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, використання хмарних сервісів обумовили зміну бізнес-процесів в управлінській діяльності. Відповідно змінюються вимоги до підготовки фахівців в сфері управлінської діяльності, особливо щодо розуміння принципів та володіння навиками роботи з інформаційними системи в менеджменті.
В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється ознайомленню студентів з основами побудови та функціонування інформаційних систем, особливостями використання інформаційних технологій в менеджменті, а також прикладним аспектам використання інформаційних систем в управлінні підприємством, зокрема BAS ERP, організації електронного документообігу засобами BAS Документообіг (КОРП).

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.