Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Облікова політика підприємництва

worker

Малярчук,
Ірина Іванівна

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Ефективність ведення обліку на вітчизняних підприємствах залежить від рівня його організації. Специфіка різних форм власності , розширення економічного співробітництва з іноземними партнерами вимагають розробки облікової політики, яку підприємство визначає самостійно з урахуванням положень чинного законодавства та стандартів обліку. Уміло сформована облікова політика сприяє ефективності управління господарською діяльністю підприємства, його перспективному розвитку, зручності та прозорості ведення бухгалтерського обліку. Вона поєднує державне регулювання та власні судження суб’єктів ринкових відносин із питань організації та ведення обліку, активізує використання облікової  інформації для управління капіталом. Тому вивчення студентами даної дисципліни сприятиме їх професійній та практичній підготовці.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.