Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Економетрика

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

В ринкових умовах без володіння інструментарієм виявлення  залежностей та побудови надійних прогнозів неможливе прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток інформаційних технологій сьогодні дає управлінцям широкі можливості до аналізу статистичних даних та прогнозування.

В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється з ознайомлення студентів основами побудови множинної та узагальненої моделей лінійної регресії, методам оцінювання параметрів (зокрема методу найменших квадратів), дослідження якості економетричного аналізу, аналізів часових рядів та системи одночасних (симулятивних) рівнянь. Розглядаються різні аспекти множинної регресії: мультикоілінеарність, гетероскедастичність та автокореляція, а також темоди їх виявлення та оцінювання параметрів.

Події кафедри

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.

лис
27
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбулася 25–27 листопада 2020 р., м. Львів. Деталі в розділі "Фотофакти"

12:00 — online ауд.

лис
12
Продовження періоду дистанційного навчання. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні - продовжити режим дистанційного навчання в Українській академії друкарства до 15 грудня 2020 року. Дурняк Б.В.

18:00 — online ауд.