Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Економетрика

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

В ринкових умовах без володіння інструментарієм виявлення  залежностей та побудови надійних прогнозів неможливе прийняття ефективних управлінських рішень. Розвиток інформаційних технологій сьогодні дає управлінцям широкі можливості до аналізу статистичних даних та прогнозування.

В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється з ознайомлення студентів основами побудови множинної та узагальненої моделей лінійної регресії, методам оцінювання параметрів (зокрема методу найменших квадратів), дослідження якості економетричного аналізу, аналізів часових рядів та системи одночасних (симулятивних) рівнянь. Розглядаються різні аспекти множинної регресії: мультикоілінеарність, гетероскедастичність та автокореляція, а також темоди їх виявлення та оцінювання параметрів.

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.