Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112

Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні

worker

Яремик,
Мирослав Іванович

доцент,
кандидат економічних наук

На даний момент нема загружених файлів дисципліни

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, використання хмарних сервісів обумовили зміну бізнес-процесів в управлінській діяльності.

Відповідно змінюються вимоги до підготовки фахівців в сфері управлінської діяльності, особливо щодо розуміння принципів та володіння навиками роботи з інформаційними системи.

В даній навчальній дисципліні значна увага приділяється ознайомленню студентів з основами побудови та функціонування інформаційних систем, особливостями використання інформаційних технологій в управлінні, а також прикладним аспектам використання інформаційних систем в обліку, зокрема 1С 8.3 (конфігурація BAS Бухгалтерія), організації баз даних (на прикладі LibreOffice та PostgreSQL).

Події кафедри

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.

кві
18
Добавлено на сайт ПРОГРАМИ комплексного державного іспиту з дисциплін професійної підготовки для студентів ОС «Бакалавр»

11:00 — online ауд.