Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112
Назва Групи Викладачі
Управління персоналом Мн-3, Мн-4 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Облік та оподаткування суб'єктів малого підприємництва Б-41 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Вступ до фаху Мн-1, Б-11 Шира Т. Б проф., д.е.н.
Тренінг Мн-3 Мандзіновська Х. О к.е.н., асист.
Антикризове управління підприємством Мн-3 Халіна О. В к.е.н., доц.
Організація, нормування і оплата праці (ОНОП) Мн-3, Б-41, П-31 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Тренінг Мн-2, Мн-1 Мандзіновська Х. О к.е.н., асист.
Контролінг Мн-4 Халіна О. В к.е.н., доц.
Аудит Мн-4, Б-41, П-41, Мк-41 Яремик М. І доц., к.е.н.
Антикризове управління підприємством Мн-3, Пм-51 Халіна О. В к.е.н., доц.
Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Менеджмент безпеки підприємства УФЕБм-6, Пм-51, Мн-4 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Теорія організацій Мн-2 Халіна О. В к.е.н., доц.
Теорія безпеки соціальних систем УФЕБм-5 Халіна О. В к.е.н., доц.
Фінансова стратегія Мн-4 Халіна О. В к.е.н., доц.
Статистика Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Адміністративний менеджмент Мн-3 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Адміністративний менеджмент Мн-3 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Бухгалтерський облік Мн-3, Б-21 Чорненька О. Б доц., к.е.н.
Фінансовий облік ІІ Б-31 Чорненька О. Б доц., к.е.н.
Управлінський облік Б-31 Чорненька О. Б доц., к.е.н.
Облік у банках Б-31 Чорненька О. Б доц., к.е.н.
Лідерство та партнерство у підприємницькій діяльності Мн-4 Чорненька О. Б доц., к.е.н.
Економічна безпека держави УФЕБм-5 Мандзіновська Х. О к.е.н., асист.
Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 Мандзіновська Х. О к.е.н., асист.
Податкова система України Б-31 Мандзіновська Х. О к.е.н., асист.
Безпека бізнесу Мн-4 Штангрет А. М зав. каф., проф., д.е.н.
Професійна психологія УФЕБм-6 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Облік у зарубіжних країнах Б-31 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Стратегічний аналіз Бм-51 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Моделі і методи прийняття рішень УФЕБм-6, Бм-61 Шляхетко В. В доц., к.е.н.
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 Стеців Л. П доц., к.е.н., декан
Фінанси Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 Стеців Л. П доц., к.е.н., декан
Фінанси підприємств Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 Стеців Л. П доц., к.е.н., декан
Фінансовий менеджмент Бм-51, УФЕБм-6, Пм-51, Мк-51 Стеців Л. П доц., к.е.н., декан
Податковий менеджмент Бм-51 Стеців Л. П доц., к.е.н., декан
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві УФЕБм-5 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Організація обліку Бм-51 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Облік і звітність в оподаткуванні Б-41 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Звітність підприємства Б-31 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Фінансовий облік І Б-21 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Ризикологія Мн-3 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Гроші і кредит Мн-2, Б-21, Мк-21, П-21 Ніконенко У. М проф., д.е.н.
Фінансовий ринок Бм-61 Ніконенко У. М проф., д.е.н.
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 Ніконенко У. М проф., д.е.н.
Основи методології та організації наукових досліджень Бм-51 Ніконенко У. М проф., д.е.н.
Облік у видавництвах Бм-51 Ніконенко У. М проф., д.е.н.
Облік зовнішньоекономічної діяльності Бм-51 Караїм М. М к.е.н., асист.
Тренінг (Облік) Б-41 Караїм М. М к.е.н., асист.
Організація праці менеджера Мн-2 Караїм М. М к.е.н., асист.
Соціально – економічна безпека Мн-3 Новик І. В cт.викл.
Фінансова санація та банкрутство підприємств Мн-3 Новик І. В cт.викл.
Історія менеджменту Мн-2 Новик І. В cт.викл.
Історія обліку Б-21 Новик І. В cт.викл.
Інвестування Мн-3, Б-31, П-31, Мк-31 Яремик Х. Я доц., к.е.н.
Аналіз господарської діяльності Мн-4, Б-41 Яремик Х. Я доц., к.е.н.
Фінансовий аналіз Бм-51, УФЕБм-5 Яремик Х. Я доц., к.е.н.
Облік у бюджетних установах Б-31 Яремик Х. Я доц., к.е.н.
Стратегічний управлінський облік Бм-51 Яремик Х. Я доц., к.е.н.
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті Бм-51 Яремик М. І доц., к.е.н.
Управлінські інформаційні системи у сфері фінансово-економічної безпеки УФЕБм-5 Яремик М. І доц., к.е.н.
Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки УФЕБм-5 Яремик М. І доц., к.е.н.
Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні Б-31 Яремик М. І доц., к.е.н.
Економетрика Мн-2, Б-21 Яремик М. І доц., к.е.н.
Основи менеджменту Мн-2, Мн-3 Шира Т. Б проф., д.е.н.
Облік та звітність за міжнародними стандартами Бм-61 Шира Т. Б проф., д.е.н.
Самоменеджмент Мн-4 Шира Т. Б проф., д.е.н.
Облікова політика підприємництва Б-41 Малярчук І. І доц., к.е.н.
Інформаційні системи у менеджменті Мн-4 Яремик М. І доц., к.е.н.

Події кафедри

лют
16
Навчальний курс із онлайн-безпеки для студентів УАД Українська академія друкарства долучилася до навчального проєкту з кібергігієни і дає змогу студентам пройти онлайн-курс та поліпшити свої навички безпечної роботи в інтернет-просторі.

09:00 — online ауд.

тра
27
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

15:00 — 312 ауд.

тра
16
Оновлено на сайті графік консультацій викладачами кафедри в розділі "Організація освітнього процесу"

11:00 — 311a ауд.