Українська академія друкарства
  • E-mail: feb.oio.uad@gmail.com
  • Телефон: +380(322)975112
Перейти в галерею

2013 рік. Захисти магістерських робіт

1

1

2013 рік. Екскурсії на поліграфічні підприємства

1

2014 рік. Конференція Безпека, травень 2014

1

2014 рік. Захисти магістерських робіт

1

2015 рік. Конференція Безпека, травень 2015

1

2015 рік. Конференція Безпека, листопад 2015

1

2015 рік. Конференція Безпека, листопад 2016

2016 рік. Бакалаври, держіспит, до і після

1

1

1

2016 рік. Спеціалісти, захист

1

2016 рік. Конференція Безпека, листопад 2016

1

2017 рік. Конференція Безпека, травень 2017

1

1

2018 рік. Акредитація УФЕБ

1

2018 рік. Захисти магістерських робіт

1

2018 рік. Акредитація Облік

1

2019 рік. Обговорення проекту програми менеджменту, січень 2019

1

2019 рік. Конференція Безпека, травень 2019

1

2019 рік. Міжнародна співпраця. Лекції викладача з Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Mareka Krzywonosa в УАД.

1

2019 рік. Міжнародна співпраця. Лекції доцента Шляхетка В.В. в Państwowej Wyższej Szkołe Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

1

1

1

2019 рік. В Українській академії друкарства діють 43 угоди про співпрацю із провідними вищими навчальними закладами світу. Одним із них є Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, де в 2019 році на спеціальності "Zarządzanie organizacjami" навчалися три студентки з УАД.

1

1

2019 рік. Вручення дипломів бакалаврам

lorem гімн...

2019 рік. Магістри, держіспит

1

1

2020 рік. Захисти дипломів

1

1

2020 рік. Екскурсії на поліграфічні підприємства

1

2020 рік. Вручення дипломів магістрам

lorem

lorem

lorem

2020 рік. Екскурсії на поліграфічні підприємства

ПП "СаЮл", екскурсію вів Олександр Салко

1

1

9-12 березня 2020 рік. Наукове стажування “Академічна доброчесність” в Варшаві викладачів кафедри ФЕБ, О і О д.е.н. Ніконенко У.М. та к.е.н. Халіної О.В.

1

1

1

2020 рік. Карантинні будні. Чергове засідання кафедри

1

1

2020 рік. Карантинні будні. Міжкафедральний семінар по розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Шири Тараса Богдановича

1

2020 рік. Карантинні будні.14.04.2020 р. о 11.00 було проведено міжкафедральний семінар по розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувача кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства Шири Тараса Богдановича за темою «Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств» . Були присутні 9 професорів, д.е.н., 16 доцентів, к.е.н.

1

1

1

2020 рік. 23-24 квітня, в два тури на засіданні кафедри відбулося обговорення проекту програми менеджменту за участю директора ПП "Колаж" Іванчука І.М. У жаркій дискусії було взято до уваги рецензію щодо освітньо-професійної програми першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

1

1

1

2020 рік. Карантинні будні. Наукова діяльність. 30.04.2020. Участь викладачів кафедри проф. д.е.н.Штангрета А.М. та доц., к.е.н. Шляхетка В.В. у міжкафедральному семінарі у ЛьВДУВС по розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії Копчі Ю. Ю.

1

1

2020 рік. 30 квітня, на засіданні кафедри відбулося обговорення проєкту програми менеджменту за участю виконавчого директора ГС "Кластер видавничої діяльності та поліграфії" Наталії Ярки. У плідній дискусії було взято до уваги рецензію-відгук щодо освітньо-професійної програми першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент»

1

1

2020 рік. Карантинні будні. Міжкафедральний семінар по розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мельника Степана Івановича

1

2020 рік. Карантинні будні. 05.05.2020 р. о 15.00 було проведено міжкафедральний семінар по розгляду дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) здобувача кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства Мельника Степана Івановича за темою «Методологічні засади управління фінансовою безпекою підприємств» . Були присутні 12 професорів, д.е.н., 13 доцентів, к.е.н.

1

1

1

11-13 червня 2020 року. Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми було сформовано експертну групу за спеціальністю «073 Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» (ГО у ЄДЕБО 32800) за першим рівнем вищої освіти (справа № 429/АС-20) в Українській академії друкарства у складі:

Лопушняк Галина Степанівна (Державний виший навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» )- керівник експертної групи;

Кінаш Ірина Петрівна (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу);

Майоров Даниїл Андрійович (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, здобувач вищої освіти).

Строк роботи експертної групи, безпосередньо в закладі вищої освіти в м. Львів з 10 по 12 червня 2020 року.

1

"Розклад Держіспитів і Захисту кваліфікаційних робіт"

23.06 (10.00) - державний зі спецдисциплін Б-41

24.06 (10.00) - державний з базових економічних дисциплін ЗБ-51

24.06 (17.00) - деражавний з базових економічних дисциплін Мн-41 + Б-41

25.06 (10.00) - державний зі спецдисциплін ЗБ-51

26.06 (10.00) - захист кваліфікаційних робіт Мн-41.

23.06.2020. Державний зі спецдисциплін, група Б-41

1

1

24.06.2020. Державний зі спецдисциплін, група ЗБ-51

1

26.06.2020. Захист кваліфікаційних робіт ОР "Бакалавр" , спеціальності "Менеджмент", група Мн-41.

1

1

1

1

10 липня 2020 року, Тарас Шира, здобувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства презентував на розсуд спеціалізованої вченої ради ЛьвДУВС дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності. Тема дослідження – «Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств».

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства Андрій Штангрет.

Офіційними опонентами виступили: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Богдан Андрушків, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ Марта Копитко та доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії Вікторія Прохорова.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представлених досліджень стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Тарасу Ширі – науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Вітаємо!

1

1

1

1

1

1

17 вересня 2020 року, Олександр Силкін, аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства, вперше в новітній історії ЛьвДУВС, презентував на розсуд спеціалізованої вченої ради ЛьвДУВС дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Менеджмент". Тема дослідження – «Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства».

Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства Андрій Штангрет.

Офіційними опонентами виступили – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії Вікторія Прохорова та доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету Євгеній Рудніченко.

Підсумком обговорень та дискусій з приводу представлених досліджень стало таємне голосування членів спеціалізованої вченої ради. Рішення було одноголосним – присвоїти Олександру Силкіну – науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю "Менеджмент". Вітаємо!!!

1

1

1

Відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ» 25–27 листопада 2020 р., м. Львів

1

Викладачі кафедри приймають активну участь в спецрадах по захисту магістрів філософії, кандидатів та докторів економічних наук. Зокрема, на фото відповідно, участь проф., д.е.н. Штангрета А.М.

Харків. 3 грудня 2020. Український державний університет залізничного транспорту.

1

Дніпро. 10 грудня 2020. Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

1

За участі членів кафедри підготовлена та видана монографія, орієнтована на осучаснення навчально-методичного забезпечення підготовки студентів спеціальностей "Менеджмент" та "Облік і оподаткування".

1

Шира Т. Б., Шинкар С. М., Силкін О. С. Безпека функціонування та розвитку підприємств: теоретичні та прикладні аспекти : монографія; за заг. ред. А. М. Штангрета. Львів : Укр. акад. друкарства, 2020. 426 с.

У монографії розглянуто основні безпекові аспекти функціонування та розвитку підприємств із орієнтацією на розроблення теоретичного підгрнутя для захисту бізнесу шляхом більш ефективного використання наявного організаційного та ресурсного забезпечення. Розроблено теоретичне підгрунтя забезпечення економічної безпеки підприємств. Сформовано методичні засади обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою промислових підприємств. Розроблено науково-методичний підхід до формування та функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки промислових підприємств. Обґрунтовано теоретичні засади антикризового управління у системі фінансової безпеки підприємства. Запропоновано концептуальні основи антикризового управління в системі фінансової безпеки підприємства. Проведено моделювання антикризового управління в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Сформувано теоретичний базис забезпечення корпоративної безпеки підприємств. Розроблено механізм управління та організаційно-економічний механізм забезпечення корпоративної безпеки промислових підприємств. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів ЗВО, працівників органів виконавчої влади й місцевого самоврядування, керівників і менеджерів підприємств та організацій.

Викладачі кафедри приймають активну участь в спецрадах по захисту магістрів філософії, кандидатів та докторів економічних наук. Зокрема, на фото відповідно, зліва-направо, проф., д.е.н. Штангрет А.М., проф., д.е.н. Ареф'єва О.В., проф., д.е.н. Гавкалова Н.Л. та здобувач наукового ступеня д.е.н. Проценко В.М.

Харків. 12 лютого 2021. Український державний університет залізничного транспорту.

1

11-12 березня 2021. Робота д.е.н., проф. Штангрета А.М. у складі спеціалізованої вченої ради К64.108.05 в Українській інженерно-педагогічній академії (м.Харків).

1

1

18 травня 2021. Участь д.е.н., проф. Штангрета А.М. у роботі спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ (м.Львів)

1

1

27 травня 2021. Кафедра ФЕБ, О і О вітає д.е.н. Ніконенко У.М. із отриманням вченого звання професора. Прийміть наші вітання та побажання нових наукових звершень та творчої наснаги!

1

1

Події кафедри

тра
27
Кафедра ФЕБ, О і О вітає д.е.н. Ніконенко У.М. із отриманням вченого звання професора. Прийміть наші вітання та побажання нових наукових звершень та творчої наснаги!

12:00 — 101 ауд.

тра
22
VІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення», 20-22 травня 2021 р., м. Львів

12:00 — online ауд.

гру
02
Державний іспит для магістрів груп МН-6, Бм-6, ЗМНм-7, ЗБм-7 відбудеться 17 грудня 2020 року. Деталі в "Матеріали для дистанційного навчання на період дії Карантину"

16:00 — online ауд.